ภาพบรรยากาศโครงการอบรม ApplicaTion TikTok CapCut ให้กับผู้เกษียณอายุราชการชมรมข้าราชการบํานาญ ในวันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมศรีพล โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
Apr 1 – 2
ห้องเรียน ลือคําหาญ (Owner)
Noinudda Meesri
นางรัชนีกร โสภาพรม
sorn champa
เกษมสันต์ มณีภาค
Neo Anderson
Palmy
ประธาร วสวานนท์
อินทิรา ไชยกุล