วันศุกร์ ที่ 18 ธันวาคม 2563 อาจารย์ชินกร จิรขจรจริตกุล รองผู้อำนวยฯ อาจารย์ ดร.วิจิตร จารุโณประถัมภ์ อาจารย์ ดร.วิลาสินี ชูทอง อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากร ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท เข้าแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนบุนนาคพิทยาคม อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวย คณะครูโรงเรียนบุนนาคพิทยาคมเป็นอย่างยิ่งที่ให้การตอบรับการเข้าแนะแนวการศึกษาต่อ
Dec 22, 2020
 · 
Shared
varitnun noiearm (Owner)