กีฬาสีสัมพันธ์ รพ.ภูเขียวฯ 63
Jan 17–18
Sukit Pkk (Owner)
Narumorn Bumpenkiatigul
Supawadee Kerdsomboon
ณัฐฐาวีรนุช หงษ์จํานงค์