Thánh Lễ An Táng Xơ Maria Nguyễn Thị Lơ - Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình
Dec 15–17, 2019
Truyền Thông Giáo Phận Thái Bình (Owner)
Phương Mai
Hoan Tran