Phần 1 : Mừng Lễ CTTĐ VN - Diễn Nguyện và Đoàn Rước Ngoài Nhà Thờ - Nov. 18, 2018 (photo by Billy & Jerry)
Nov 18, 2018
vncatholicla CôngGiáo (Owner)
Tuyet Nguyen
ThanhLinh LA