พิธีถวายราชสดุดีฯ
Nov 26, 2019
ช่างภาพ วังใหญ่ (Owner)
นักเรียน วังใหญ่วิทยาคม
wy@wangyaiwit.ac.th