Mừng lễ quan thầy GLV và tổng kết năm học Giáo lý 2016/17
Jul 8
Giáo xứ Nghi Lộc
Chuong Cao
Album is empty
Add photos