4 มี.ค. 2562 นายวีรภัทร รุ่งโรจน์นภาดลได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหาดใหญ่ จังหวัดสมุทรสาคร คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอแสดงความยินดีและจะเดินทางไปส่ง
Mar 3, 2019
DEB MEDIA (Owner)
Pranpriya Janin
Wiriwan Sunpa-asa