Rozlúčka z vdp. Lukášom Uváčikom
Jun 29
Farnosť Bratislava - Kráľovnej rodiny (Owner)
Maja Kovacovaj
Andrea Čornejová
Milica Mičová
Ludmila Simeunovicova
Valéria Šlepecká
Denis Šarmír
Lucia Gandi
Radana Šimončíková