นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานในกิจกรรมฟุตบอลประเพณีโรงเรียนคู่พัฒนา เลยพิทยาคม-เลยอนุกูล ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ ชุดที่ ๐๑
Jan 5, 2018
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)
mama 111