กิจกรรม "ICE พี่น้องสัมพันธ์ ครั้งที่ 3" โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาจีนและภาษาอังกฤษ (ICE) ในวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกยน 2561เวลา 08.00-16.30 น.
May 26–27, 2018
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)
Tadz Mercado
kareoka Jung