วันที่ 17 ธันวาคม 2563 นางมณี วรรณสอน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ มอบหมายให้ นายพรชัย อาจหาญ รองผู้อำนวยการฯ ต้อนรับ นายนิพนธ์ ภู่พลับ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพรเป็นประธานคณะกรรมการ และคณะกรรมการ การประเมิน โรงเรียนบ้านกอตง ตามโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ระดับประเทศ ปีงบประมาณ 2563 ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินชีวิตแบบพออยู่พอกิน พึ่งพาตนเองได้ด้วยการทำการเกษตรแบบธรรมชาติ ลด ละ เลิก การใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลง ทั้งในด้าน การเพาะปลูก การปศุสัตว์ การเลี้ยงสัตว์น้ำ และการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยใช้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพแทนการใช้สารเคมี ทำให้สามารถลดต้นทุนจากการใช้สารเคมี ซึ่งทางโรงเรียนบ้านกอตง ได้รับการขยายผลจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ และสุดท้ายนี้ขอขอบคุณ การต้อนรับอย่างดีจาก นางพรสุข กลับส่ง ณ พัทลุง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกอตง นายอำเภอเขาพนม กำนันตำบลเขาดิน ผู้ปกครอง คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านกอตง ณ โรงเรียนบ้านกอตง อ.เขาพนม จ.กระบี่ . . . สามารถดาวน์โหลดภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://photos.app.goo.gl/tDj4qCJAAo8yeRCu8
Dec 17, 2020
 · 
Shared
วิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยีกระบี่ (Owner)