วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. พันจ่าโทปรีดา ลาแสง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลพระซอง เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพระซอง เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ณ หัองประชุมสภาเทศบาลตำบลพระซอง
May 2
 · 
Shared
เทศบาล ตําบลพระซอง (Owner)