วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี นำโดยผู้อำนวยการ ดร.ศุกร์ใจ เจริญสุข คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ นายชัยชนะ ทองงาม พยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่น43 ที่ได้รับ โล่ผู้สําเร็จการศึกษาดีเด่น ปีการศึกษา 2566 จาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก ในพิธีปัจฉิมนิเทศ ประจําปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคาร 7 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี และผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 42 วิทยาลัยทั่วประเทศ วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567
Feb 4 – 5
 · 
Shared
Pongpun Tharakum (Owner)