พิธีมอบเกียรติบัตร (เช้า)
Aug 2
Suwaree Thupnak (Owner)
Chaiya Jaree
ดวงตา นุชชมภู
Aor Srioon