วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐น. นายชาญชัย คำจำปา นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง มอบหมายให้ นายพลสิทธิ์ กุลวงษา รองนายกเทศมนตรี นำหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลพระซองดำเนินการทำความสะอาดภายในสำนักงาน และภายนอกสำนักงาน ตามนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานของผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมในการรักษาความสะอาดสถานที่ราชการ ที่สาธารณประโยชน์ “หน้าบ้านน่ามอง นครพนมน่าอยู่”
Apr 28
 · 
Shared
เทศบาล ตําบลพระซอง (Owner)