Gx. Vĩnh Hòa - Rửa tội trẻ em tháng 02.2020.
Feb 2
VinhHoa Church (Owner)
Hán Lê Hậu