Cổ Tích Ngàn Sao (2021)
Jan 31–Mar 7
Đam Mê Việt (Owner)
Do Binh
Đặng Nguyễn Trường Giang (Win)
Hoàng Linh Nguyễn Thị
Sỹ Trần
Emo Kid
nam nguyen
Cảnh Hoàng Đức
Trung Hậu Hà