ผอ.สพม.ชัยภูมิ ร่วมต้อนรับรับ นายไพศาล วุทฒิลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ที่ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 9 มี.ค. 2564 ณ ห้องประชุม รร.เมืองพญาแลวิทยา
Mar 8
 · 
Shared
สพม.ชย. จ.ชัยภูมิ (Owner)