สถาปนาโรงเรียน
Jul 9–10, 2018
ศิริศักดิ์ วงษ์รักษา (Owner)
Kloyjai Japhandung