MỪNG KÍNH THÁNH GIUSE BẠN TRĂM NĂM ĐỨC TRINH NỮ MARIA - QUAN THẦY ĐOÀN GIA TRƯỞNG GIÁO XỨ PHÚ NHAI 19-3-2021
Mar 18
Phu Nhai (Owner)
Tiến Đinh