ปีใหม่ 63
Aug 5, 2020
โรงเรียน ท่าข้ามวิทยาคาร (Owner)
สมชาย ขวัญมนิจ
ธนู นูนน้อย
สุริยันต์ นกคุ้มทอง