2562_01_7-10 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ :ภาคใต้
Jan 6–11, 2019
วรพล ครุฑวิสัย (Owner)
ธราพี ธีนเนส
ธิดา นาคประเสริฐ
Thawatchai Kaeomaen
Ghnc Fujb
Sujira Vangbun
ปิยะฉัตร ปล้องนิราศ
P' Phu