นายวิชัย ปุรันผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม เป็นประธานในการประชุมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2564 วันที่ 28-29 มีนาคม 2565 ณ อาคาร 25 ปี เลยพิทยาคม
Mar 27
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)
Walaibhorn Phureeyansawad
วารุวร สาระทัศนานันท์
Nicharee Chomchoei
พรวดี พรมเดช
Phicy'z Ooh
ปิยนุช สิงห์สถิตย์