Oliver 5 (1911) - Restored
May 18–21
Erik Bruchez (Owner)
Dmitrij Fedosov