วันที่ 10 ม.ค. 63 โรงเรียนอุบลปัญญานุกูลฯ จัดกิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์ใหักับนักเรียนโรงเรียนอุบลปัญญานุกูลฯ เนื่องในวันปีใหม่ ประจำปี 2563 ณ อาคารโดมโรงเรียนอุบลปัญญานุกูลฯ
Jan 12
โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี (Owner)
สมชาย โคตสมบัติ