วันที่ 6 มี.ค. 63 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร ให้การต้อนรับ คุณครูอรทัย บับที ซึ่งย้ายจากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบึงกาฬ เพื่อกลับมาปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนอุบลปัญญานุกูลฯ ณ ห้องประชุมสักทอง โรงเรียนอุบลปัญญานุกูลฯ
Mar 10
โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี (Owner)
ภูมิภัทร จันทร์เพ็ญ OFFICIAL