สาขาวิชานิเทศศาสตร์ จัดกิจกรรมไหว้ครู น้อมรำลึกถึงพระคุณครู และปวารณาตนเป็นศิษย์ที่ดีของครู
Aug 9, 2019
 · 
Shared
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (Owner)