Clémentine
Aug 17–24, 2016
Stray Dog (Owner)
Monika Modschiedler