Mesyuarat Agong Persatuan Pesara UKM Ke-8 pada 21 Mac 2019
Mar 20–21, 2019
Abd. Raai Osman (Owner)
Faridah Shamsuddin
Suhaimi Muslim
rosenaini a.saman
Selamah Nekman
Sabariah Mustafa
Zaiton Hashim