เทคโนโลยีการออกแบบและการก่อสร้างระบบโครงสร้างชิ้นส่วนสำเร็จรูปของบ้านพักอาศัยและโครงการขนาดใหญ่ วันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 7-8 พ.ค. 59
May 6–12, 2016
THAILAND CONCRETE ASSOCIATION (Owner)
SUDARAT SUJARIYANURAK