Ngày Họp Mặt Cựu Tu sĩ Dòng Trinh Vương lần I tại Nhà Mẹ Bùi Môn – 8.12.2020
Dec 7–8, 2020
Mary Trần (Owner)
Nhan Duc
Bichthuy Ngô Thị Bích Thủy
THÁNH DANH
Phó Thác