29 พ.ค.63 รมว.อว.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ หารือการดำเนินงานการพัฒนาเชิงพื้นที่และท้องถิ่น
Dec 25, 2018–May 31, 2020
 · 
Shared
VRUPH Faculty of Public Health Valaya Alongkorn (Owner)