เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา2561
Feb 13–16, 2019
เจษฎาภรณ์ มะลิหอม (Owner)
พงษ์สิทธิ์ พันธ์นาม
Jase Ja
RPG TH
จริยา คุณเลิศ
ครู สุขใจ ไพเราะ_นคว_
สุวิดา โพธิ์ทา