วจก. เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานแถลงข่าว ราชภัฏ "สืบสาน รักษา ต่อยอด" ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.ราชภัฏภูเก็ต
Dec 31, 1999
 · 
Shared
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (Owner)