วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จัดกิจกรรมติว TGAT สัญจร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ณ หอประชุมโรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนายเรืองศักดิ์ สุพงษ์วิบูลพันธ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ นางวันดี แป้นสุข ฮอฟสตาด รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป ครูที่ปรึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ทำหน้าที่ควบคุมดูแลนักเรียน ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายศรคม สิงห์ทอง (ติวเตอร์พี่นกหวีด) ทำหน้าที่เป็นวิทยากร
Apr 10, 2018
Kanyarat Malayaporn (Owner)
วรกฤษณ์ บุญทวิโรจน์
Sujittra Chantarat