2023-8-19 Hình ảnh ngày Bổn mạng Hội Dòng
Aug 18 – 19, 2023
Hội dòng Đa Minh Rosa Lima (Owner)
Hoang Pham
Omachi DRL Mary (Ox Child)
Chinh Nguyen
hoanganh nguyen
Minh Thuỳ
Tuấn Hoàng
Lan Anh Chu châu
Tiên Trần