019วันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวงรัชกาลที่10 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 25 กรกฎาคม 2562
Jul 25, 2018
01ณัฐนันท์ เขิบสูงเนิน (Owner)
สิปปนนท์ สายสิน
เฉลิมพงศ์ ผินงูเหลือม
Joe pinngulerm
กิตติธัช สืบสุนทร
21อิทธิพล เกตุหมื่นไวย
ณรงค์เดช มะลังศรี