นายวิชัย ปุรัน ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม เป็นประธานในการกล่าวเปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Virtual Exchange: Loeipittayakom Scool, Thailand & Boon Lay Secondary School, Singapore โดยระบบ Zoom Conference ในวันที่ 4 สิงหาคม 2564
Aug 4
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)
นราธิป เจียมสงวน
ปิยนุช สิงห์สถิตย์