กลุ่มงานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนารายงานโครงงานและกระบวนการสร้างแนวคิดในการสร้างชิ้นงานด้วยคอมพิวเตอร์
Aug 25, 2018
photo banbung (Owner)
นายทิวากร หวันลา