2562-08-15 วันวิทยาศาสตร์ 1
Aug 14–15, 2019
Khukhan School (Owner)
TunG DNRC. (DNRC.)
TA LONG
สุภาวัลย์ บุญใส
นภัสสร มุ่งเขตกลาง
ลิลลดา สุภาพ
Teerapat