RƯỚC KIỆU ĐỨC MẸ TỔNG GIÁO PHẬN ADELAIDE - NAM ÚC SUNDAY 20.5.2018
May 20, 2018
Viet Adelaide TV (Owner)
Chú Tư Râu - Miệt Dưới
VanNiem Dinh
Dan Nguyen