นายธวัช มูลเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมให้โอวาทและแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบ O-net วิชาคณิตศาตร์ได้คะแนนเต็ม 100 ณ ในการเรียนปรับพื้นฐานนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ SC SM ICE EP และ GEP ปีการศึกษา 2562 วันที่ 25 มีนาคม 2562 ณ ลานหน้าเสาธง โรงเรียนเลยพิทยาคม
Mar 24, 2019
 · 
Shared
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)