Convocation Photos 31.08.2019
Jan 8, 2017–Sep 9, 2019
WIRC ICAI (Owner)
Yashwant Chaudhary
Dakshata Mayekar
Nayan Patel
KASHISH GOYAL
raj savla
Shubham Jain
Rahul Yadav
Harnish Shah