Convocation Photos 31.08.2019
Aug 30–Sep 9, 2019
WIRC ICAI (Owner)
Dakshata Mayekar
nayan patel
KASHISH GOYAL
raj savla
Shubham Jain
Yashwant Chaudhary
Rahul Yadav
Harnish Shah