กีฬาภายในมัธยม 2560
Nov 14 – 15, 2017
มภ.126 สพป.สกลนคร เขต 2 (Owner)
Mint Bantita
กิตติวัฒน์ เข็มบ่อน้อย
มณฑา ยุทธคราม
ธนวัฒน์ ศรีประชัย
Warissra Pongpan
nes nes
พัชราภรณ์ โสเพ็ง
สุภชา กิตมาตร