ทัศนศึกษาดูงาน ภาษาต่างประเทศ By ATCC
Jan 31–Feb 1, 2019
Photo By ATCC (Owner)
วีรยา วงศ์ศรีวิวัฒน์
นายศุภวิชญ์ ขันทวิชัย
ณัฏฐณิชา จันทร์แย้ม