ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์แบบซูโม่ญี่ปุ่น Hebocon ครั้งที่ 9 ในงาน Maker Faire Bangkok 2020 วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ The Street รัชดาภิเษก ได้รับรางวัล ชนะเลิศ รุ่น Open ได้รับรางวัลเงินสด ๔,000 บาท และเกียรติบัตร รายชื่อนักเรียน ทีม Robot Lasalle ประกอบด้วย 1. ด.ช.คณพศ ทองทิพย์ ป.5/8 2. ด.ช.ธนันทิวัฒน์ จันทร์ทรัพย์ ป.6/7 ครูผู้ควบคุม ม.โชคชัย ตันเจริญ และในการแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ Maker Faire Bangkok 2020 ทางโรงเรียนลาซาลได้ส่งนักเรียน แกนนำเข้าร่วมนำเสนอผลงานในหัวข้อ “รวมโครงงาน Micro:bit” ร่วมกับอาจารย์ณรงค์พร เหล่าศรีสิน วิทยากรระดับประเทศด้านสิ่งประดิษฐ์จาก Micro:bit
Jan 20
 · 
Shared
lasalle school (Owner)