בוקר מצוינות 2019
Jan 20–Feb 7, 2019
Bni Israel (Owner)
Dalia Pinchas
Ayelet Shtain (‫עיצוב פנים‬‎)
Osnat Avishay Graitzer
Avi Huberman
‫גילת רדליך כהן (יעוץ לבתי אבות)‬‎
Moshe Minin
Nir Salomon
Lior Evgi
איציק וילק