ภาพบรรยากาศประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี 2561
Oct 26–27, 2018
FSCT Channel (Owner)
สุเมธ ศรีจรรยา