นายธวัช มูลเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมเป็นประธานในการติว O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 14-18 มกราคม 2562 ประจำปี 2561 ณ อาคาร 25 ปี เลยพิทยาคม จังหวัดเลย (วันที่ 14)
Jan 13–14, 2019
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)
วิภาดา แก้วชาเนตร